בועז מיכאלי הנדסת בניין בע"מ

פיקוח יזמים תמ"א 38

תפקידו של יזם תמ"א 38 הוא התפקיד החשוב ביותר בפרויקט התחדשות עירונית במסגרת תכנית תמ"א 38. היזם אחראי על ההוצאה לפועל של הפרויקט, החל משלב הייזום, דרך קבלת ההיתרים מהרשויות, הליך הבנייה בפועל (בין אם הוא הקבלן המבצע ובין אם הוא בוחר קבלן מבצע מטעמו) ועד שלב מסירת המפתח ותקופת הבדק שלאחריה. תפקיד המפקח הוא ללוות את הפרויקט מתחילת התהליך ועד סופו. תפקיד המפקח כולל פיקוח על כל יועצי הבנייה והתכנון, פיקוח על עבודות הקבלן, ניהול חשבונות היועצים והקבלנים השונים.